Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa

Chuyển đổi psi sang kPa.

Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa
PSI:

Embed Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa

Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa được sử dụng để chuyển đổi psi (pound trên inch vuông) sang kPa (kilopascal).

Công thức chuyển đổi Psi sang KPa

Để chuyển đổi psi sang kPa, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 psi = 6.894757293168361 kPa

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi Psi sang KPa" at https://miniwebtool.com/vi/psi-to-kpa-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Công cụ chuyển đổi KPa sang Psi