×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator wzrostu procentowego

wartość przeszła lub obecna:
wartość obecna lub przyszła:
Lata:

O Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator procentowej stopy wzrostu służy do obliczania rocznej procentowej (liniowej) stopy wzrostu.

formuła

Krok 1: Oblicz zmianę procentową z jednego okresu do drugiego, korzystając z następującego wzoru:

Zmiana procentowa = 100 x (wartość obecna lub wartość przyszła - wartość przeszła lub obecna) / wartość przeszła lub obecna

Krok 2: Oblicz procentową stopę wzrostu, korzystając z następującego wzoru:

Procentowa stopa wzrostu = zmiana procentowa/liczba lat