Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wzrostu procentowego

Oblicz roczną stopę procentową wzrostu.

Kalkulator wzrostu procentowego
wartość przeszła lub obecna:
wartość obecna lub przyszła:
Lata:

Embed Kalkulator wzrostu procentowego Widget

O Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator procentowej stopy wzrostu służy do obliczania rocznej procentowej (liniowej) stopy wzrostu.

formuła

Krok 1: Oblicz zmianę procentową z jednego okresu do drugiego, korzystając z następującego wzoru:

Zmiana procentowa = 100 x (wartość obecna lub wartość przyszła - wartość przeszła lub obecna) / wartość przeszła lub obecna

Krok 2: Oblicz procentową stopę wzrostu, korzystając z następującego wzoru:

Procentowa stopa wzrostu = zmiana procentowa/liczba lat

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wzrostu procentowego" at https://miniwebtool.com/pl/percent-growth-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.