Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator ciągu arytmetycznego (Wysoka precyzja)

Oblicza sumę n-tego wyrazu i pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego.

kalkulator ciągu arytmetycznego (Wysoka precyzja)
pierwszy element sekwencji(a1):
Tolerancja (d):
wpisz n:
Precyzja:

Embed kalkulator ciągu arytmetycznego (Wysoka precyzja) Widget

O kalkulator ciągu arytmetycznego (Wysoka precyzja)

Kalkulator ciągu arytmetycznego służy do obliczania sumy n-tego wyrazu i pierwszych n wyrazów ciągu arytmetycznego (Krok po kroku).

ciąg arytmetyczny

W matematyce ciąg arytmetyczny (zwany także postępem arytmetycznym) jest ciągiem liczb takim, że różnica dwóch kolejnych elementów ciągu jest stała. Suma elementów skończonego postępu arytmetycznego nazywana jest postępem arytmetycznym.

Jeśli początkowym wyrazem ciągu arytmetycznego jest1a wspólną różnicą kolejnych członków jestd, to n-ty wyraz ciągu jest określony wzorem:

a n = a 1 +(n - 1)d

pierwszych n wyrazów S ciągu arytmetycznegonSumę oblicza się według następującego wzoru:

S n = n(a 1 + a n )/ 2 = n [2a 1 +(n-1)d] / 2

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator ciągu arytmetycznego (Wysoka precyzja)" at https://miniwebtool.com/pl/arithmetic-sequence-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.