×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

lista liczb pierwszych

Lista liczb pierwszych od 1 do

O lista liczb pierwszych

Ten generator liczb pierwszych służy do generowania listy liczb pierwszych od określonej liczby 1 do liczby.

Liczba pierwsza

Liczba pierwsza (lub liczba pierwsza) to liczba naturalna, która ma dwa różne naturalne dzielniki: 1 i samą siebie. Na przykład istnieje 25 liczb pierwszych od 1 do 100: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67 ,71,73,79,83,89,97.