×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

lista sześcienna

Lista liczb sześciennych od 1

O lista sześcienna

To narzędzie służy do generowania górnego n (do1000) lista numerów kostek.

sześcian

W matematyce liczba sześcienna, zwana także idealną kostką lub czasami po prostu kostką, jest liczbą całkowitą, która jest sześcianem liczby całkowitej. Na przykład 27 jest liczbą sześcienną, ponieważ można ją zapisać jako 3×3×3.