×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

lista liczb kwadratowych

Wypisz kwadratowe liczby od 1

O lista liczb kwadratowych

To narzędzie służy do generowania górnego n (do1000) lista liczb kwadratowych.

Liczba kwadratów

W matematyce liczba kwadratowa (czasami nazywana kwadratem doskonałym) jest liczbą całkowitą, która jest kwadratem liczby całkowitej. Na przykład 25 jest liczbą kwadratową, ponieważ można ją zapisać jako 5×5.