×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.
 

pierwszych n liczb pierwszych

pierwsze liczby pierwsze

O pierwszych n liczb pierwszych

Ten generator liczb pierwszych służy do generowania pierwszych n (do 1000) liczb pierwszych.

Liczba pierwsza

Liczba pierwsza (lub liczba pierwsza) to liczba naturalna, która ma dwa różne naturalne dzielniki: 1 i samą siebie. To jestpierwszych 100 liczb pierwszychlista.