×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Lista liczb Fibonacciego

poprzedni Liczba Fibonacciego

O Lista liczb Fibonacciego

To narzędzie Lista liczb Fibonacciego służy do generowania pierwszych n (do 201) liczb Fibonacciego.

Liczby Fibonacciego

Liczba Fibonacciego jest ciągiem liczb F zdefiniowanym przez następującą relację rekurencjin

F n = F n-1 + F n-2

wartość nasion F0= 0 i F1 = 1。