×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator aktualnego współczynnika

aktywa obrotowe:
Bieżące zobowiązania:

O Kalkulator aktualnego współczynnika

Kalkulator współczynnika prądu służy do obliczania współczynnika prądu

Bieżąca definicja współczynnika

Wskaźnik bieżącej płynności to wskaźnik finansowy, który mierzy, czy firma ma wystarczające zasoby, aby spłacić swoje zobowiązania dłużne w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oblicza się go jako aktywa obrotowe podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe. Bieżący stosunek aktywów do pasywów jest ogólnie uważany za akceptowalny (tj. Twoje aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od bieżących zobowiązań).

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika płynności jest następujący:

Bieżący wskaźnik = aktywa bieżące/pasywa bieżące