Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator aktualnego współczynnika

Oblicz aktualny stosunek.

Kalkulator aktualnego współczynnika
aktywa obrotowe:
Bieżące zobowiązania:

Embed Kalkulator aktualnego współczynnika Widget

O Kalkulator aktualnego współczynnika

Kalkulator współczynnika prądu służy do obliczania współczynnika prądu

Bieżąca definicja współczynnika

Wskaźnik bieżącej płynności to wskaźnik finansowy, który mierzy, czy firma ma wystarczające zasoby, aby spłacić swoje zobowiązania dłużne w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oblicza się go jako aktywa obrotowe podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe. Bieżący stosunek aktywów do pasywów jest ogólnie uważany za akceptowalny (tj. Twoje aktywa obrotowe są dwukrotnie większe od bieżących zobowiązań).

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika płynności jest następujący:

Bieżący wskaźnik = aktywa bieżące/pasywa bieżące

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator aktualnego współczynnika" at https://miniwebtool.com/pl/current-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/