×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator rentowności obligacji

Bieżąca cena obligacji:
wartość nominalna obligacji:
Stopa kuponu obligacji: %

O Kalkulator rentowności obligacji

Kalkulator rentowności obligacji służy do obliczania bieżących rentowności obligacji.

Bieżąca definicja rentowności obligacji

Bieżąca rentowność obligacji to stosunek rocznej wypłaty odsetek do bieżącej ceny czystej obligacji. Dlatego bieżąca rentowność odnosi się tylko do rentowności obligacji w danym momencie. Obecna rentowność jest również znana jako rentowność odsetkowa, rentowność, rentowność gospodarstwa lub rentowność bieżąca.

formuła

Obecna formuła obliczania rentowności obligacji jest następująca:

Bieżąca rentowność obligacji = roczne odsetki / cena czysta

przykład

Aby obliczyć bieżący zysk z obligacji o wartości nominalnej 1000 USD i stopie kuponu 4%, która jest sprzedawana za 900 USD (czysta, z wyłączeniem naliczonych odsetek), użyj:

1. Roczne odsetki = 1000 x 4% = 40

2. Bieżąca rentowność obligacji = roczna stopa procentowa / aktualna cena czysta obligacji = 40/900 = 4,44%