×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

szybki kalkulator proporcji

aktywa obrotowe:
aktualne zapasy:
Bieżące zobowiązania:

O szybki kalkulator proporcji

Ten szybki kalkulator współczynników służy do obliczania szybkich współczynników.

Szybka definicja współczynnika

W biznesie szybki wskaźnik uzyskuje się poprzez odjęcie zapasów od aktywów obrotowych, a następnie podzielenie przez zobowiązania bieżące. Zazwyczaj szybki stosunek powinien wynosić 1:1 lub więcej, ale jest to bardzo zróżnicowane w branży. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wskaźnik, tym bardziej płynna jest firma (tzn. tym lepiej jest w stanie regulować bieżące zobowiązania przy użyciu środków obrotowych). Stosunek prędkości jest również znany jako stosunek testowy kwasu.

formuła

Wzór na obliczenie współczynnika prędkości jest następujący:

Szybki wskaźnik = (Aktywa obrotowe - Zapasy bieżące) / Zobowiązania bieżące