Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

szybki kalkulator proporcji

Oblicz stosunek prędkości.

szybki kalkulator proporcji
aktywa obrotowe:
aktualne zapasy:
Bieżące zobowiązania:

Embed szybki kalkulator proporcji Widget

O szybki kalkulator proporcji

Ten szybki kalkulator współczynników służy do obliczania szybkich współczynników.

Szybka definicja współczynnika

W biznesie szybki wskaźnik uzyskuje się poprzez odjęcie zapasów od aktywów obrotowych, a następnie podzielenie przez zobowiązania bieżące. Zazwyczaj szybki stosunek powinien wynosić 1:1 lub więcej, ale jest to bardzo zróżnicowane w branży. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wskaźnik, tym bardziej płynna jest firma (tzn. tym lepiej jest w stanie regulować bieżące zobowiązania przy użyciu środków obrotowych). Stosunek prędkości jest również znany jako stosunek testowy kwasu.

formuła

Wzór na obliczenie współczynnika prędkości jest następujący:

Szybki wskaźnik = (Aktywa obrotowe - Zapasy bieżące) / Zobowiązania bieżące

Reference this content, page, or tool as:

"szybki kalkulator proporcji" at https://miniwebtool.com/pl/quick-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator zwrotu z kapitału