Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator stosunku kredytów do depozytów

Oblicz stosunek kredytów do depozytów.

kalkulator stosunku kredytów do depozytów
pożyczka:
kaucja:

Embed kalkulator stosunku kredytów do depozytów Widget

O kalkulator stosunku kredytów do depozytów

Wskaźnik kredytów do depozytów Kalkulator służy do obliczania wskaźnika kredytów do depozytów.

Definicja stosunku kredytu do depozytu

Wskaźnik kredytów do depozytów (znany również jako wskaźnik LTD lub LDR) to powszechnie stosowana statystyka do oceny płynności banku lub instytucji finansowej. Dzieli całkowitą kwotę pożyczek instytucji finansowej przez jej łączną wartość depozytów, zwykle wyrażoną w procentach.

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika kredytów do depozytów jest następujący:

Stosunek kredytu do depozytu = kredyty/depozyty

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator stosunku kredytów do depozytów" at https://miniwebtool.com/pl/loan-to-deposit-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/