Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator wskaźnika gotówki

Oblicz współczynnik gotówki.

kalkulator wskaźnika gotówki
gotówka:
zbywalne papiery wartościowe:
Bieżące zobowiązania:

Embed kalkulator wskaźnika gotówki Widget

O kalkulator wskaźnika gotówki

Kalkulator wskaźnika gotówki służy do obliczania wskaźników gotówki.

definicja wskaźnika gotówki

W biznesie wskaźnik gotówki to stosunek całkowitej gotówki i zbywalnych papierów wartościowych firmy do jej bieżących zobowiązań. Mierzy zdolność do regulowania bieżących zobowiązań gotówką i zbywalnymi papierami wartościowymi. Wskaźnik płynności jest najbardziej konserwatywnym wskaźnikiem płynności.

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika gotówki jest następujący:

Wskaźnik gotówki = (gotówka + zbywalne papiery wartościowe) / bieżące zobowiązania

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator wskaźnika gotówki" at https://miniwebtool.com/pl/cash-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/