×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator wskaźnika gotówki

gotówka:
zbywalne papiery wartościowe:
Bieżące zobowiązania:

O kalkulator wskaźnika gotówki

Kalkulator wskaźnika gotówki służy do obliczania wskaźników gotówki.

definicja wskaźnika gotówki

W biznesie wskaźnik gotówki to stosunek całkowitej gotówki i zbywalnych papierów wartościowych firmy do jej bieżących zobowiązań. Mierzy zdolność do regulowania bieżących zobowiązań gotówką i zbywalnymi papierami wartościowymi. Wskaźnik płynności jest najbardziej konserwatywnym wskaźnikiem płynności.

formuła

Wzór na obliczenie wskaźnika gotówki jest następujący:

Wskaźnik gotówki = (gotówka + zbywalne papiery wartościowe) / bieżące zobowiązania