Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika kwasowości

Oblicz stosunek testu kwasu.

Kalkulator współczynnika kwasowości
gotówka:
należności:
krótkoterminowe inwestycje:
Bieżące zobowiązania:

Embed Kalkulator współczynnika kwasowości Widget

O Kalkulator współczynnika kwasowości

Kalkulator współczynnika testu kwasowego służy do obliczania współczynnika testu kwasowego.

definicja stosunku testu kwasowego

Kwas test ratio to rygorystyczny test, czy firma ma wystarczająco dużo aktywów krótkoterminowych, aby pokryć swoje bezpośrednie zobowiązania bez sprzedaży zapasów. Zazwyczaj stosunek kwasowości powinien wynosić 1:1 lub więcej, ale różni się on znacznie w zależności od branży.

Formuła wskaźnika testu kwasu

Wzór na obliczenie stosunku próby kwasowej jest następujący:

Acid Test Ratio = (Gotówka + Należności + Inwestycje Krótkoterminowe) / Zobowiązania Bieżące

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika kwasowości" at https://miniwebtool.com/pl/acid-test-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/