Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator zapadalności rentowności obligacji

Oblicz rentowność obligacji do terminu zapadalności.

Kalkulator zapadalności rentowności obligacji
Bieżąca cena obligacji:
wartość nominalna obligacji:
Stopa kuponu obligacji: %
Lata do dojrzałości:

Embed Kalkulator zapadalności rentowności obligacji Widget

O Kalkulator zapadalności rentowności obligacji

Kalkulator rentowności obligacji do terminu zapadalności służy do obliczania rentowności obligacji do terminu zapadalności.

Definicja rentowności obligacji do terminu zapadalności

Rentowność obligacji do terminu zapadalności (w skrócie YTM obligacji) to wewnętrzna stopa zwrotu, jaką inwestor zarobiłby kupując obligację po cenie rynkowej, przy założeniu, że obligacja będzie utrzymywana do terminu zapadalności, a wszystkie płatności kuponowe i kapitałowe będą dokonywane zgodnie z harmonogramem.

Oblicz rentowność obligacji do terminu zapadalności

Równanie rentowności do wykupu (YTM) jest następujące, gdzie c to roczna płatność kuponu, Y to liczba lat do terminu zapadalności, r to YTM, B to wartość nominalna obligacji, a P to cena obligacji.

c×(1 + r) -1 + c×(1 + r) -2 +。 。 。 + c×(1 + r) -Y + B×(1 + r) -Y = P.

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zapadalności rentowności obligacji" at https://miniwebtool.com/pl/bond-yield-to-maturity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/