Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji

Oblicz rentowność ekwiwalentu obligacji.

Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji
wartość nominalna:
Cena zakupu:
dni wygaśnięcia:

Embed Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji Widget

O Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji

Kalkulator ekwiwalentnej rentowności obligacji służy do obliczania ekwiwalentnej stopy zwrotu z obligacji.

Definicja rentowności ekwiwalentu obligacji

Ekwiwalent obligacji z inwestycji (w skrócie BEY) to obliczona roczna stopa zwrotu z inwestycji i nie może być wypłacana corocznie.

formuła

Wzór na obliczenie ekwiwalentu rentowności obligacji jest następujący:

BEY = [(F - P)×365] /(P×D)

w:
BEY = Ekwiwalent obligacji
F = wartość nominalna obligacji
P = cena zakupu
D = dni do wygaśnięcia

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji" at https://miniwebtool.com/pl/bond-equivalent-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/