×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji

wartość nominalna:
Cena zakupu:
dni wygaśnięcia:

O Kalkulator rentowności ekwiwalentu obligacji

Kalkulator ekwiwalentnej rentowności obligacji służy do obliczania ekwiwalentnej stopy zwrotu z obligacji.

Definicja rentowności ekwiwalentu obligacji

Ekwiwalent obligacji z inwestycji (w skrócie BEY) to obliczona roczna stopa zwrotu z inwestycji i nie może być wypłacana corocznie.

formuła

Wzór na obliczenie ekwiwalentu rentowności obligacji jest następujący:

BEY = [(F - P)×365] /(P×D)

w:
BEY = Ekwiwalent obligacji
F = wartość nominalna obligacji
P = cena zakupu
D = dni do wygaśnięcia