Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator kuponu zerowego

Oblicz wartość obligacji zerokuponowej.

Kalkulator kuponu zerowego
nominalna wartość obligacji:
stosunek lub wydajność: %
Data ważności: lat

Embed Kalkulator kuponu zerowego Widget

O Kalkulator kuponu zerowego

Kalkulator obligacji zerokuponowych służy do obliczania wartości obligacji zerokuponowych.

Definicja obligacji zerokuponowych

Obligacja zerokuponowa to obligacja zakupiona poniżej jej wartości nominalnej, która jest spłacana w terminie zapadalności. Nie płaci regularnie odsetek. Kiedy obligacja zapada, jej inwestorzy otrzymują jej wartość nominalną. Jest również znany jako obligacja dyskontowa lub obligacja dyskontowa.

formuła

Wzór na wyliczenie wartości obligacji zerokuponowej jest następujący:

Wartość obligacji zerokuponowej = F/(1+r)t

w:
F = wartość nominalna obligacji
r = stopa lub wydajność
t = czas zapadalności

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator kuponu zerowego" at https://miniwebtool.com/pl/zero-coupon-bond-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/