×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator kuponu zerowego

nominalna wartość obligacji:
stosunek lub wydajność: %
Data ważności: lat

O Kalkulator kuponu zerowego

Kalkulator obligacji zerokuponowych służy do obliczania wartości obligacji zerokuponowych.

Definicja obligacji zerokuponowych

Obligacja zerokuponowa to obligacja zakupiona poniżej jej wartości nominalnej, która jest spłacana w terminie zapadalności. Nie płaci regularnie odsetek. Kiedy obligacja zapada, jej inwestorzy otrzymują jej wartość nominalną. Jest również znany jako obligacja dyskontowa lub obligacja dyskontowa.

formuła

Wzór na wyliczenie wartości obligacji zerokuponowej jest następujący:

Wartość obligacji zerokuponowej = F/(1+r)t

w:
F = wartość nominalna obligacji
r = stopa lub wydajność
t = czas zapadalności