Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika kapitałowego

Oblicz współczynnik kapitału własnego.

Kalkulator współczynnika kapitałowego
Całkowity kapitał własny:
kapitał własny:

Embed Kalkulator współczynnika kapitałowego Widget

O Kalkulator współczynnika kapitałowego

Kalkulator wskaźnika kapitału własnego służy do obliczania wskaźnika kapitału własnego.

Definicja wskaźnika kapitału własnego

Wskaźniki kapitałowe to wskaźniki finansowe, które odnoszą się do względnej proporcji kapitału własnego wykorzystywanego do finansowania aktywów firmy. Szczególnie w Europie Środkowej bardzo powszechny wskaźnik finansowy, podczas gdy w USAWskaźnik zadłużenia do kapitału własnegoCzęściej używany w raportach finansowych (badawczych).

Wzór na wskaźnik kapitałowy

Wzór na wyliczenie wskaźnika kapitału własnego jest następujący:

Współczynnik kapitału własnego = kapitał własny właściciela / aktywa ogółem

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika kapitałowego" at https://miniwebtool.com/pl/equity-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/