×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator zwrotu z kapitału własnego

dochód netto po opodatkowaniu:
kapitał własny:

O Kalkulator zwrotu z kapitału własnego

Kalkulator zwrotu z kapitału służy do obliczania wskaźników zwrotu z kapitału (ROE).

Definicja zwrotu z kapitału

Zwrot z kapitału (ROE) jest równy dochodowi netto (po wypłacie dywidendy z akcji uprzywilejowanych, ale przed dywidendą z tytułu akcji zwykłych) podzielonemu przez całkowity kapitał własny (z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych) za rok podatkowy, wyrażony w procentach. Mierzy zwrot z kapitału własnego zwykłych akcjonariuszy i mierzy, jak efektywnie firma generuje zysk z każdej jednostki kapitału własnego.

Formuła zwrotu z kapitału własnego

Wzór na obliczenie zwrotu z kapitału własnego jest następujący:

Zwrot z kapitału = dochód netto po opodatkowaniu / po uwzględnieniu kapitału własnego

odnosić się do

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity