Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator zwrotu z kapitału własnego

Oblicz zwrot z kapitału własnego (ROE).

Kalkulator zwrotu z kapitału własnego
dochód netto po opodatkowaniu:
kapitał własny:

Embed Kalkulator zwrotu z kapitału własnego Widget

O Kalkulator zwrotu z kapitału własnego

Kalkulator zwrotu z kapitału służy do obliczania wskaźników zwrotu z kapitału (ROE).

Definicja zwrotu z kapitału

Zwrot z kapitału (ROE) jest równy dochodowi netto (po wypłacie dywidendy z akcji uprzywilejowanych, ale przed dywidendą z tytułu akcji zwykłych) podzielonemu przez całkowity kapitał własny (z wyłączeniem akcji uprzywilejowanych) za rok podatkowy, wyrażony w procentach. Mierzy zwrot z kapitału własnego zwykłych akcjonariuszy i mierzy, jak efektywnie firma generuje zysk z każdej jednostki kapitału własnego.

Formuła zwrotu z kapitału własnego

Wzór na obliczenie zwrotu z kapitału własnego jest następujący:

Zwrot z kapitału = dochód netto po opodatkowaniu / po uwzględnieniu kapitału własnego

odnosić się do

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zwrotu z kapitału własnego" at https://miniwebtool.com/pl/return-on-equity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/