×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

całkowita odpowiedzialność:
kapitał własny:

O Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego służy do obliczania wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego (D/E).

Definicja wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (często w skrócie D/E) to wskaźnik finansowy, który wskazuje względną proporcję kapitału własnego do zadłużenia wykorzystywanego do finansowania aktywów firmy. Oblicza się go dzieląc sumę zobowiązań przez kapitał własny.

Formuła stosunku zadłużenia do kapitału własnego

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego jest następujący:

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny akcjonariuszy