Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Oblicz stosunek zadłużenia do kapitału własnego.

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego
całkowita odpowiedzialność:
kapitał własny:

Embed Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego Widget

O Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego służy do obliczania wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego (D/E).

Definicja wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (często w skrócie D/E) to wskaźnik finansowy, który wskazuje względną proporcję kapitału własnego do zadłużenia wykorzystywanego do finansowania aktywów firmy. Oblicza się go dzieląc sumę zobowiązań przez kapitał własny.

Formuła stosunku zadłużenia do kapitału własnego

Wzór na obliczenie wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego jest następujący:

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny akcjonariuszy

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego" at https://miniwebtool.com/pl/debt-to-equity-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/