×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator zwrotów sprzedaży

Dochód netto (bez odsetek i podatków):
sprzedaż:

O kalkulator zwrotów sprzedaży

Kalkulator zwrotu ze sprzedaży służy do obliczania zwrotu ze sprzedaży.

definicja zwrotu sprzedaży

W biznesie rentowność sprzedaży to wskaźnik używany do oceny efektywności operacyjnej firmy. Jest obliczany jako dochód netto podzielony przez sprzedaż w okresie, zwykle wyrażony w procentach.

formuła

Wzór na obliczenie zwrotu ze sprzedaży jest następujący:

Zwrot ze sprzedaży = dochód netto (przed odsetkami i podatkiem) / sprzedaż