Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

kalkulator zwrotu z aktywów

Oblicz zwrot z aktywów.

kalkulator zwrotu z aktywów
dochód netto:
Aktywa ogółem:

Embed kalkulator zwrotu z aktywów Widget

O kalkulator zwrotu z aktywów

Kalkulator zwrotu z aktywów służy do obliczania wskaźników zwrotu z aktywów (ROA).

definicja zwrotu z aktywów

Procent zwrotu z aktywów (ROA) to wskaźnik finansowy, który wskazuje, jak rentowna jest firma w stosunku do jej aktywów ogółem. ROA jest miarą rentowności firmy przed zyskami iw porównaniu do firm w swojej branży. Jest również znany jako „zwrot z inwestycji”.

formuła zwrotu z aktywów

Wzór na obliczenie zwrotu z aktywów jest następujący:

Zwrot z aktywów = dochód netto / aktywa ogółem

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator zwrotu z aktywów" at https://miniwebtool.com/pl/return-on-assets-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator zwrotu z kapitału