×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator zwrotu z kapitału

dochód netto:
środki trwałe:
dochód operacyjny:

O Kalkulator zwrotu z kapitału

Kalkulator zwrotu z kapitału służy do obliczania zwrotu z kapitału (RONA).

Definicja zwrotu z kapitału

Zwrot z aktywów netto (RONA) jest miarą wyników finansowych firmy, która uwzględnia wykorzystanie jej aktywów.

formuła

Wzór na obliczenie zwrotu z aktywów netto jest następujący:

ROE = dochód netto / (środki trwałe + kapitał obrotowy)