Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator EPS

Oblicz zysk na akcję.

Kalkulator EPS
dochód netto:
Wyemitowane akcje:

Embed Kalkulator EPS Widget

O Kalkulator EPS

Kalkulator zysku na akcję służy do obliczania zysku na akcję (w skrócie EPS).

definicja zysku na akcję

Zysk na akcję (EPS) to kwota zysku przypadająca na pozostającą w obiegu akcję spółki.

Obliczanie zysku na akcję

Wzór na obliczenie zysku przypadającego na jedną akcję jest następujący:

Zysk na akcję = dochód netto / wyemitowane akcje

przykład

Dochód netto spółki za poprzedni rok wyniósł 1000 USD, a liczba wyemitowanych akcji wyniosła 100, co odpowiada zyskowi na akcję w wysokości 10 USD (1000 USD/100 = 10).

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator EPS" at https://miniwebtool.com/pl/earnings-per-share-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/