Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator zwrotu z kapitału

Oblicz stosunek prędkości.

kalkulator zwrotu z kapitału
Cena oryginalna:
Aktualna cena:

Embed kalkulator zwrotu z kapitału Widget

O kalkulator zwrotu z kapitału

Kalkulator zwrotu z kapitału służy do obliczania zwrotu z kapitału.

Definicja zwrotu z kapitału

Dochód z zysku kapitałowego to wzrost ceny inwestycji w stosunku do początkowej kwoty inwestycji. Na przykład, jeśli akcje są kupowane za 10 USD, a cena akcji osiąga 12 USD, zwrot z kapitału wynosi 20%.

formuła

Wzór na obliczenie zwrotu z kapitału jest następujący:

Zwrot z kapitału = (P1 - P 0 )/ P 0

w:
P 0= pierwotna cena papieru wartościowego
P 1= bieżąca/rynkowa cena papieru wartościowego

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator zwrotu z kapitału" at https://miniwebtool.com/pl/capital-gains-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

szybki kalkulator proporcji