Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wartości księgowej na akcję

Oblicz wartość księgową na akcję.

Kalkulator wartości księgowej na akcję
Całkowity kapitał własny ($):
wyemitowane akcje:

Embed Kalkulator wartości księgowej na akcję Widget

O Kalkulator wartości księgowej na akcję

Kalkulator wartości księgowej służy do obliczania wartości księgowej na akcję.

wartość księgowa na akcję definicja

Wartość księgowa na akcję to wartość wszystkich akcji w momencie likwidacji spółki, z opłaconymi wszystkimi rachunkami i rozdzielonymi aktywami. Jest on obliczany przez spółkę jako kapitał własny (wartość księgowa) podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji.

formuła

Wzór na obliczenie wartości księgowej na jedną akcję jest następujący:

Wartość księgowa na akcję = całkowity kapitał własny właściciela / liczba wyemitowanych akcji

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wartości księgowej na akcję" at https://miniwebtool.com/pl/book-value-per-share-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/