×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator wartości księgowej na akcję

Całkowity kapitał własny ($):
wyemitowane akcje:

O Kalkulator wartości księgowej na akcję

Kalkulator wartości księgowej służy do obliczania wartości księgowej na akcję.

wartość księgowa na akcję definicja

Wartość księgowa na akcję to wartość wszystkich akcji w momencie likwidacji spółki, z opłaconymi wszystkimi rachunkami i rozdzielonymi aktywami. Jest on obliczany przez spółkę jako kapitał własny (wartość księgowa) podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji.

formuła

Wzór na obliczenie wartości księgowej na jedną akcję jest następujący:

Wartość księgowa na akcję = całkowity kapitał własny właściciela / liczba wyemitowanych akcji