Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator współczynnika PE

Oblicz stosunek ceny do zysku.

Kalkulator współczynnika PE
cena za akcję:
Roczny EPS:

Embed Kalkulator współczynnika PE Widget

O Kalkulator współczynnika PE

Kalkulator ceny do zysku służy do obliczania stosunku ceny do zysku (P/E).

Definicja współczynnika P/E

Stosunek ceny do zysku akcji jest miarą ceny płaconej za akcję w stosunku do zysku spółki na akcję lub rocznego zysku netto.

Obliczanie P/E

Wzór na obliczenie wskaźnika ceny do zysku jest następujący:

Stosunek ceny do zysku = cena za akcję / roczny zysk na akcję

przykład

Akcje serii A są sprzedawane po 100 USD i zarabiają 5 USD na akcję przez ostatnie 12 miesięcy, co daje akcjom serii A stosunek ceny do zysku wynoszący 20 (100/5).

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator współczynnika PE" at https://miniwebtool.com/pl/p-e-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/