Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator P/B

Oblicz stosunek ceny do książki.

Kalkulator P/B
Cena akcji:
Wartość księgowa na jedną akcję:

Embed Kalkulator P/B Widget

O Kalkulator P/B

Kalkulator stosunku ceny do książki służy do obliczania wskaźnika ceny do książki (P/B).

Definicja stosunku ceny do wartości księgowej

Wskaźnik ceny do wartości księgowej (stosunek ceny do wartości księgowej) to wskaźnik finansowy używany do porównywania wartości księgowej firmy z aktualnymi cenami rynkowymi. Oblicza się go, dzieląc aktualną cenę zamknięcia akcji przez wartość księgową jednej akcji za ostatni kwartał. Im niższy stosunek ceny do wartości księgowej, tym wyższa wartość. Stosunek ceny do wartości księgowej jest również znany jako stosunek wartości rynkowej do wartości księgowej i stosunek ceny do kapitału własnego.

Kalkulacja stosunku ceny do wartości księgowej

Wzór na obliczenie wskaźnika ceny do wartości księgowej jest następujący:

Stosunek ceny do wartości księgowej = cena akcji / wartość księgowa na akcję

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator P/B" at https://miniwebtool.com/pl/price-to-book-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/