×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Konwerter notacji dziesiętnej na naukową

numer:

O Konwerter notacji dziesiętnej na naukową

Konwerter zapisu dziesiętnego na naukowy służy do konwersji liczb ze zwykłego zapisu dziesiętnego na zapis naukowy.

Notacja naukowa

Notacja naukowa (znana również jako forma standardowa lub notacja wykładnicza) to metoda zapisywania liczb, która może pomieścić wartości, które są zbyt duże lub zbyt małe, aby można je było wygodnie zapisać w standardowej notacji dziesiętnej.

W notacji naukowej wszystkie liczby są zapisywane w następujący sposób:

a×10 b

gdzie wykładnik b jest liczbą całkowitą, a współczynnik a jest dowolną liczbą rzeczywistą (zwaną mantysą lub mantysą).

W znormalizowanej notacji naukowej wykładnik b jest tak dobrany, że wartość bezwzględna a pozostaje co najmniej 1, ale mniejsza niż 10 (1 ≤ | a | < 10).

przykład

1.Prędkość światła w notacji naukowej (299792458 m/s) wynosi 2,99792458 × 108≈3×10 8SM.

2.0,00345 jest zapisywane w notacji naukowej jako 3,45 × 10-3