×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.
 

notacja naukowa na konwerter dziesiętny

Liczby w notacji naukowej:
×10 ^

O notacja naukowa na konwerter dziesiętny

Konwerter notacji naukowej na dziesiętny służy do konwersji liczb z notacji naukowej na zwykłą notację dziesiętną.

notacja naukowa

Notacja naukowa (znana również jako forma standardowa lub notacja wykładnicza) to metoda zapisywania liczb, która może pomieścić wartości, które są zbyt duże lub zbyt małe, aby można je było wygodnie zapisać w standardowej notacji dziesiętnej.

W notacji naukowej wszystkie liczby są zapisywane w następujący sposób:

a×10 b

gdzie wykładnik b jest liczbą całkowitą, a współczynnik a jest dowolną liczbą rzeczywistą (zwaną mantysą lub mantysą).