Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator antylogów

Oblicza antylog.

Kalkulator antylogów
Oblicz antylogb(y) (antylog w podstawie b z y):
ociężały):
podstawa (b): 2, e, 10 itd.

Embed Kalkulator antylogów Widget

O Kalkulator antylogów

Kalkulator antyloga służy do obliczania antylogarytmu antyloga bazowego b i logarytmu yb (y)。

antylog

Antylog lub antylogarytm to funkcja odwrotna do logarytmu. Antylogarytm liczby y jest równy podstawie b podniesionej do potęgi (wykładnika) liczby y. Oznacza to, że x jest antylogarytmem o podstawie b z y lub notacyjnie x = antylogarytmb(y), co jest równe x = by

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator antylogów" at https://miniwebtool.com/pl/antilog-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.