×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.
 

kalkulator czynnikowy

Podaj nieujemną liczbę całkowitą:
N:

O kalkulator czynnikowy

Kalkulator czynnikowy służy do obliczania silni nieujemnej liczby całkowitej N (do 1000), która jest iloczynem wszystkich dodatnich liczb całkowitych mniejszych lub równych N:N!=1 X 2 X .....X N.