Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator proporcji

Znajdź brakujące wartości proporcjonalnie.

Kalkulator proporcji
Wprowadź 3 liczby poniżej i pozostaw jedno pole puste, aby zaadresować wartość.


=

Embed Kalkulator proporcji Widget

O Kalkulator proporcji

Kalkulator skali służy do rozwiązywania problemów ze skalą i znajdowania brakujących wartości proporcjonalnie (Krok po kroku).

Stosunek to dwa stosunki, które zostały ustawione jako równe sobie, na przykład 1/4 równa się 2/8. Rozwiązywanie dla skali oznacza, że ​​brakuje części jednego z ułamków i musisz znaleźć tę brakującą wartość.

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator proporcji" at https://miniwebtool.com/pl/proportion-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator punktacji