Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator rzeczywistych zarobków

Oblicz rzeczywiste korzyści.

Kalkulator rzeczywistych zarobków
Nominalna roczna stopa procentowa: %
Liczba terminów płatności w ciągu roku:

Embed Kalkulator rzeczywistych zarobków Widget

O Kalkulator rzeczywistych zarobków

Kalkulator realnego zysku służy do obliczania realnego zysku, który jest roczną stopą zwrotu w stosunku do terminowej stopy procentowej, na podstawie nominalnej rocznej stopy i liczby okresów płatności w roku.

formuła

Realną stopę zwrotu oblicza się w następujący sposób, gdzie i to stopa nominalna, a n to liczba okresów płatności w roku (np. 12, jeśli odsetki są spłacane co miesiąc):

[1 +(i / n)] n - 1

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator rzeczywistych zarobków" at https://miniwebtool.com/pl/effective-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/