×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator rzeczywistych zarobków

Nominalna roczna stopa procentowa: %
Liczba terminów płatności w ciągu roku:

O Kalkulator rzeczywistych zarobków

Kalkulator realnego zysku służy do obliczania realnego zysku, który jest roczną stopą zwrotu w stosunku do terminowej stopy procentowej, na podstawie nominalnej rocznej stopy i liczby okresów płatności w roku.

formuła

Realną stopę zwrotu oblicza się w następujący sposób, gdzie i to stopa nominalna, a n to liczba okresów płatności w roku (np. 12, jeśli odsetki są spłacane co miesiąc):

[1 +(i / n)] n - 1