×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator stawki nominalnej

efektywna roczna stopa procentowa: %
Okresy mieszane w roku: Pozostaw puste, jeśli składanie jest ciągłe

O Kalkulator stawki nominalnej

Kalkulator nominalnej stopy procentowej służy do obliczenia nominalnej rocznej stopy procentowej w oparciu o efektywną roczną stopę procentową oraz liczbę okresów składanych w ciągu roku.

definicja nominalnej stopy procentowej

W finansach i ekonomii stopa nominalna to stopa przed uwzględnieniem inflacji (w przeciwieństwie do stopy realnej); lub dla stopy „jak wyżej” bez korekty o pełny efekt kapitalizacji (znanej również jako nominalna stopa roczna). Jeśli częstotliwość kapitalizacji (np. miesiąc) różni się od podstawowej jednostki czasu (zwykle jest to rok), stopę tę nazywamy stopą nominalną.

formuła

Nominalną stopę procentową oblicza się w następujący sposób, gdzie i to nominalna stopa procentowa, r to efektywna stopa roczna, a n to liczba okresów składanych w roku (np. 12 w miesiącu):

i = n×((1 + r) 1 / n - 1)

Gdy częstotliwość złożona wzrośnie do nieskończoności, obliczenie będzie wyglądać następująco:

i = ln(r + 1)