Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania

Oblicz zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania.

Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania
Wartość początkowa inwestycji ($):
Wartość zamknięcia inwestycji ($):
Dochód z inwestycji ($):

Embed Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania Widget

O Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania

Kalkulator zwrotu z okresu utrzymywania służy do obliczania zwrotu z okresu utrzymywania (HPR) inwestycji.

zwrot okresu utrzymywania

W finansach zwrot z okresu utrzymywania (HPR) to stopa zwrotu z aktywów, inwestycji lub portfela w określonym okresie inwestycyjnym. HPR to suma dochodów i zysków kapitałowych podzielona przez wartość aktywów na początku okresu, zwykle wyrażona w procentach. Jest to jeden z najprostszych mierników efektywności inwestycji.

formuła

Zwrot z okresu utrzymywania (HPR) oblicza się w następujący sposób:

HPR = (przychód + wartość końcowa - wartość początkowa) / wartość początkowa

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania" at https://miniwebtool.com/pl/holding-period-return-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/