×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania

Wartość początkowa inwestycji ($):
Wartość zamknięcia inwestycji ($):
Dochód z inwestycji ($):

O Kalkulator zwrotu okresu wstrzymania

Kalkulator zwrotu z okresu utrzymywania służy do obliczania zwrotu z okresu utrzymywania (HPR) inwestycji.

zwrot okresu utrzymywania

W finansach zwrot z okresu utrzymywania (HPR) to stopa zwrotu z aktywów, inwestycji lub portfela w określonym okresie inwestycyjnym. HPR to suma dochodów i zysków kapitałowych podzielona przez wartość aktywów na początku okresu, zwykle wyrażona w procentach. Jest to jeden z najprostszych mierników efektywności inwestycji.

formuła

Zwrot z okresu utrzymywania (HPR) oblicza się w następujący sposób:

HPR = (przychód + wartość końcowa - wartość początkowa) / wartość początkowa