Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator stopy wypłaty dywidendy

Oblicz stopę wypłaty dywidendy.

Kalkulator stopy wypłaty dywidendy
dywidenda:
dochód netto:

Embed Kalkulator stopy wypłaty dywidendy Widget

O Kalkulator stopy wypłaty dywidendy

Wskaźnik wypłaty dywidendy Kalkulator służy do obliczania wskaźników wypłaty dywidendy.

Definicja wskaźnika wypłaty dywidendy

Wskaźnik wypłaty dywidendy to część dochodu netto spółki z dywidend wypłacanych akcjonariuszom, obliczona poprzez podzielenie dywidendy spółki przez jej zysk na akcję.

Jak obliczyć współczynnik wypłaty dywidendy

Wzór na obliczenie wskaźnika wypłaty dywidendy jest następujący:

Wskaźnik wypłaty dywidendy = dywidenda na akcję / zysk na akcję

lub:

Wskaźnik wypłaty dywidendy = dywidenda/dochód netto za ten sam okres

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator stopy wypłaty dywidendy" at https://miniwebtool.com/pl/dividend-payout-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator zysku z dywidendy