×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator stopy wypłaty dywidendy

dywidenda:
dochód netto:

O Kalkulator stopy wypłaty dywidendy

Wskaźnik wypłaty dywidendy Kalkulator służy do obliczania wskaźników wypłaty dywidendy.

Definicja wskaźnika wypłaty dywidendy

Wskaźnik wypłaty dywidendy to część dochodu netto spółki z dywidend wypłacanych akcjonariuszom, obliczona poprzez podzielenie dywidendy spółki przez jej zysk na akcję.

Jak obliczyć współczynnik wypłaty dywidendy

Wzór na obliczenie wskaźnika wypłaty dywidendy jest następujący:

Wskaźnik wypłaty dywidendy = dywidenda na akcję / zysk na akcję

lub:

Wskaźnik wypłaty dywidendy = dywidenda/dochód netto za ten sam okres