×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator stopy kapitalizacji

Roczny dochód operacyjny netto ($):
koszt lub wartość ($):

O kalkulator stopy kapitalizacji

Kalkulator stopy kapitalizacji służy do obliczania stopy kapitalizacji.

definicja stopy kapitalizacji

Stopa kapitalizacji, znana również jako stopa kapitalizacji, to stosunek między przychodem operacyjnym netto wygenerowanym przez składnik aktywów a jego kosztem kapitału (pierwotną ceną zapłaconą za zakup składnika aktywów) lub jego bieżącą wartością rynkową. Służy do oszacowania potencjalnego zwrotu inwestora z inwestycji.

Formuła stopy kapitalizacji

Wzór na obliczenie stopy kapitalizacji jest następujący:

Stopa kapitalizacji = roczny dochód/koszt operacyjny netto (lub wartość)