×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator zysku z dywidendy

Ostatnia dywidenda za cały rok:
aktualna cena akcji:

O Kalkulator zysku z dywidendy

Kalkulator stopy dywidendy służy do obliczania stopy dywidendy.

Definicja stopy dywidendy

Stopa dywidendy z akcji spółki to roczna wypłata dywidendy firmy podzielona przez wartość rynkową lub dywidenda na akcję podzielona przez cenę za akcję.

Jak obliczyć rentowność dywidendy

Stopy dywidendy są zwykle wyrażane w procentach. Jego wzór obliczeniowy jest następujący:

Dochód z dywidendy = najnowsza dywidenda za cały rok / bieżąca cena akcji