Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator zysku z dywidendy

Oblicz stopę dywidendy.

Kalkulator zysku z dywidendy
Ostatnia dywidenda za cały rok:
aktualna cena akcji:

Embed Kalkulator zysku z dywidendy Widget

O Kalkulator zysku z dywidendy

Kalkulator stopy dywidendy służy do obliczania stopy dywidendy.

Definicja stopy dywidendy

Stopa dywidendy z akcji spółki to roczna wypłata dywidendy firmy podzielona przez wartość rynkową lub dywidenda na akcję podzielona przez cenę za akcję.

Jak obliczyć rentowność dywidendy

Stopy dywidendy są zwykle wyrażane w procentach. Jego wzór obliczeniowy jest następujący:

Dochód z dywidendy = najnowsza dywidenda za cały rok / bieżąca cena akcji

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator zysku z dywidendy" at https://miniwebtool.com/pl/dividend-yield-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator stopy wypłaty dywidendy