Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki

Oblicz rzeczywistą wartość gotówkową (ACV).

Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki
Cena zakupu przedmiotu ($): koszt wymiany
Aktualna żywotność przedmiotu (lata):
Oczekiwana długość życia elementu (lata):

Embed Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki Widget

O Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki

Kalkulator rzeczywistej wartości pieniężnej służy do obliczania rzeczywistej wartości pieniężnej (ACV).

rzeczywista wartość pieniężna

W branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, rzeczywista wartość gotówkowa (ACV) jest metodą wyceny ubezpieczonych nieruchomości. Oblicza się ją, odejmując amortyzację od kosztu odtworzenia. Amortyzacja jest zwykle obliczana poprzez określenie użytecznego lub oczekiwanego okresu użytkowania elementu i określenie procentu pozostałego okresu użytkowania.

formuła

Formuła obliczania rzeczywistej wartości pieniężnej (ACV) jest następująca:

ACV = R×(E-C)/ E.

w:
ACV = rzeczywista wartość gotówkowa
R = koszt odtworzenia lub cena zakupu przedmiotu
E = Oczekiwana żywotność przedmiotu
C = aktualna żywotność przedmiotu

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wartości rzeczywistej gotówki" at https://miniwebtool.com/pl/actual-cash-value-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/