Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator stałych depozytów

Oblicz stałe oprocentowanie depozytu i kwotę zapadalności.

kalkulator stałych depozytów
Kwota depozytu:
Kropka:
roczna stopa procentowa: %
częstotliwość odsetek:

Embed kalkulator stałych depozytów Widget

O kalkulator stałych depozytów

Kalkulator Lokaty Stałej służy do obliczania oprocentowania i kwoty zapadalności Lokat Stałych.

Co to jest stały depozyt

Stałe depozyty (często w skrócie FD) oferowane przez banki i firmy to stałe kwoty, które są deponowane na koncie oszczędnościowym przez pewien czas, uzyskując stałą stopę procentową. Odsetki mogą być wypłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. To świetny sposób, aby zarobić więcej odsetek na swoich oszczędnościach niż na zwykłym koncie oszczędnościowym.

Oblicz stały depozyt

Oto wzór na obliczenie stałej lokaty bez odsetek składanych:

A = P(1 + rt)

w:
A = kwota końcowa
P = kwota depozytu (inwestycja początkowa)
r = roczna nominalna stopa procentowa
t = liczba lat

Poniżej znajduje się wzór na składnik terminowy do obliczania depozytów terminowych:

A = P×(1 + r / n) nt

w:
A = kwota końcowa
P = kwota depozytu (inwestycja początkowa)
r = roczna nominalna stopa procentowa
t = liczba lat
n = liczba okresów kapitalizacji w roku (np. 12 kapitalizacji miesięcznie)

Oto wzór na obliczenie lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu składanym:

A = P×e rt

w:
A = kwota końcowa
P = kwota depozytu (inwestycja początkowa)
r = roczna nominalna stopa procentowa
t = liczba lat

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator stałych depozytów" at https://miniwebtool.com/pl/fixed-deposit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/