Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wydanego kapitału

Oblicz kapitał zaangażowany.

Kalkulator wydanego kapitału
Aktywa ogółem:
Bieżące zobowiązania:

Embed Kalkulator wydanego kapitału Widget

O Kalkulator wydanego kapitału

Kalkulator kapitału zaangażowanego służy do obliczania kapitału zaangażowanego.

Definicja kapitału zaangażowanego

Kapitał zatrudniony jest zwykle wyrażany jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania bieżące lub aktywa trwałe plus kapitał obrotowy. Nie jest to miara aktywów, ale inwestycji kapitałowych: zapasów lub zapasów i zobowiązań długoterminowych.

formuła

Wzór na obliczenie zaangażowanego kapitału jest następujący:

Wykorzystanie kapitału = Aktywa ogółem - Zobowiązania bieżące

lub:

Zaangażowany kapitał = niepłynne aktywa + kapitał obrotowy

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wydanego kapitału" at https://miniwebtool.com/pl/capital-employed-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator WACC Kalkulator ROCE