×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator wydanego kapitału

Aktywa ogółem:
Bieżące zobowiązania:

O Kalkulator wydanego kapitału

Kalkulator kapitału zaangażowanego służy do obliczania kapitału zaangażowanego.

Definicja kapitału zaangażowanego

Kapitał zatrudniony jest zwykle wyrażany jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania bieżące lub aktywa trwałe plus kapitał obrotowy. Nie jest to miara aktywów, ale inwestycji kapitałowych: zapasów lub zapasów i zobowiązań długoterminowych.

formuła

Wzór na obliczenie zaangażowanego kapitału jest następujący:

Wykorzystanie kapitału = Aktywa ogółem - Zobowiązania bieżące

lub:

Zaangażowany kapitał = niepłynne aktywa + kapitał obrotowy

Inne powiązane narzędzia: