Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Konwerter BCD na dziesiętny

Konwertuj BCD na dziesiętną liczbę całkowitą.

Konwerter BCD na dziesiętny
BCD:

Embed Konwerter BCD na dziesiętny Widget

O Konwerter BCD na dziesiętny

Konwerter BCD na Decimal służy do konwersji BCD (Binary Coded Decimal) na liczby całkowite dziesiętne (Base-10).

dziesiętny kodowany binarnie

W systemach komputerowych i elektronicznych Binary Coded Decimal (BCD) to numeryczna metoda kodowania cyfr dziesiętnych, w której każda cyfra jest reprezentowana przez własną sekwencję binarną.

BCD to nie to samo, co konwersja liczby dziesiętnej na binarną. Na przykład 45 to 101101 po przekonwertowaniu na binarny, a 01000101 po wyrażeniu w kodzie BCD.

Reference this content, page, or tool as:

"Konwerter BCD na dziesiętny" at https://miniwebtool.com/pl/bcd-to-decimal-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Konwerter dziesiętny na BCD