×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Konwerter BCD na dziesiętny

BCD:

O Konwerter BCD na dziesiętny

Konwerter BCD na Decimal służy do konwersji BCD (Binary Coded Decimal) na liczby całkowite dziesiętne (Base-10).

dziesiętny kodowany binarnie

W systemach komputerowych i elektronicznych Binary Coded Decimal (BCD) to numeryczna metoda kodowania cyfr dziesiętnych, w której każda cyfra jest reprezentowana przez własną sekwencję binarną.

BCD to nie to samo, co konwersja liczby dziesiętnej na binarną. Na przykład 45 to 101101 po przekonwertowaniu na binarny, a 01000101 po wyrażeniu w kodzie BCD.