Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator trybu rabatu dywidendy

Oblicza wartość akcji na podstawie trybu dyskontowania dywidendy.

Kalkulator trybu rabatu dywidendy
Przecena: %
tempo wzrostu dywidendy: %
Dywidenda na akcję ($):

Embed Kalkulator trybu rabatu dywidendy Widget

O Kalkulator trybu rabatu dywidendy

Kalkulator trybu rabatu dywidendy służy do obliczania wartości akcji na podstawie trybu rabatu dywidendy.

tryb zniżek dywidendowych

Tryb dyskontowania dywidend (DDM) to metoda wyceny akcji opracowana przez wycenę akcji na podstawie szacunkowych przyszłych dywidend, zdyskontowanych w celu odzwierciedlenia ich wartości w bieżących warunkach.

Tryb rabatu dywidendowego Formuła

Istnieje kilka wariantów trybów dyskontowania dywidendy, ale ich centralną podstawą jest następująca formuła:

Wartość akcji = dywidenda na akcję / (stopa dyskontowa - stopa wzrostu dywidendy)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator trybu rabatu dywidendy" at https://miniwebtool.com/pl/dividend-discount-model-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/