Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu

Oblicz bieżącą wartość ryczałtu.

Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu
wartość bieżąca płatności ryczałtowej:
Oprocentowanie za okres: %
Okres złożony:

Embed Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu Widget

O Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu

Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu pomaga obliczyć wartość bieżącą płatności ryczałtowej w oparciu o stałą stopę procentową na okres.

ryczałt

Płatność ryczałtowa to jedna pełna płatność, która składa się z pojedynczej płatności, a nie serii płatności rozłożonych w czasie (takich jak renta dożywotnia).

formuła

Obecna wartość formuły płatności ryczałtowej przedstawia się następująco:

ryczałt ryczałtowy formuła wartości bieżącej

w:
PV = obecna wartość płatności ryczałtowej
FV = Kalkulator wartości bieżącej płatności ryczałtowych
r = stopa procentowa na okres
t = liczba okresów kapitalizacji

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wartości bieżącej ryczałtu" at https://miniwebtool.com/pl/present-value-of-lump-sum-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/