×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej

Zapłacić z góry:
Oprocentowanie za okres: %
tempo wzrostu na okres: %
liczba cykli:

O Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej

Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostu pomaga obliczyć wartość bieżącą renty wzrostu (często w skrócie PVGA), która jest bieżącą wartością serii przyszłych płatności okresowych, które rosną w stałym tempie.

formuła

Wartość bieżąca wzoru do obliczania wartości bieżącej renty przyrostowej jest następująca:

Formuła wartości bieżącej renty wzrostowej

w:
PVGA = aktualna wartość renty wzrostu
C 1= pierwsza płatność
r = stopa procentowa na okres
g = stała stopa wzrostu na okres
n = liczba okresów