Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej

Oblicz obecną wartość wzrostu renty.

Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej
Zapłacić z góry:
Oprocentowanie za okres: %
tempo wzrostu na okres: %
liczba cykli:

Embed Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej Widget

O Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej

Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostu pomaga obliczyć wartość bieżącą renty wzrostu (często w skrócie PVGA), która jest bieżącą wartością serii przyszłych płatności okresowych, które rosną w stałym tempie.

formuła

Wartość bieżąca wzoru do obliczania wartości bieżącej renty przyrostowej jest następująca:

Formuła wartości bieżącej renty wzrostowej

w:
PVGA = aktualna wartość renty wzrostu
C 1= pierwsza płatność
r = stopa procentowa na okres
g = stała stopa wzrostu na okres
n = liczba okresów

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator wartości bieżącej renty wzrostowej" at https://miniwebtool.com/pl/present-value-of-growing-annuity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/