Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator renty natychmiastowej

Oblicz regularne wypłaty dla natychmiastowych rent.

Kalkulator renty natychmiastowej
Kwota inwestycji:
roczna stopa procentowa: %
Lata: lat
Częstotliwość płatności:

Embed Kalkulator renty natychmiastowej Widget

O Kalkulator renty natychmiastowej

Kalkulator renty natychmiastowej służy do oszacowania regularnych płatności renty natychmiastowej.

Definicja renty natychmiastowej

Renta natychmiastowa to renta, która zapewnia płatności, które rozpoczynają się natychmiast lub w krótkim czasie po zakupie. Jeśli chcesz jak najszybciej zacząć zarabiać, możesz od razu skorzystać z renty.

formuła

Formuła obliczania renty natychmiastowej wygląda następująco:

Formuła płatności renty natychmiastowej

Gdzie
P = okresowa wypłata renty natychmiastowej
A = Kwota zainwestowana w natychmiastową rentę
r = roczna stopa procentowa (roczna stopa zwrotu z renty kasowej)
t = liczba lat, które chcesz żyć i otrzymywać płatności
n = częstotliwość płatności w ciągu roku

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator renty natychmiastowej" at https://miniwebtool.com/pl/immediate-annuity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/