Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator bieżącej wartości renty przedpłaconej

Oblicza wartość bieżącą renty w terminie zapadalności.

Kalkulator bieżącej wartości renty przedpłaconej
równa kwota płatności:
Oprocentowanie za okres: %
liczba okresów czasu:

Embed Kalkulator bieżącej wartości renty przedpłaconej Widget

O Kalkulator bieżącej wartości renty przedpłaconej

Kalkulator wartości bieżącej renty przedpłaconej pomaga obliczyć należną rentę gotówkową, która służy do określenia bieżącej wartości serii równych i następujących po sobie płatności w okresie, ale z płatnościami rozpoczynającymi się na początku każdego okresu i od ostatniej płatności w określonym czasie. Zatrzymaj się na pewien czas przed zakończeniem tego okresu.

formuła

Wzór na obliczenie bieżącej wartości renty przedpłaty jest następujący:

Formuła wartości bieżącej renty przedpłaconej

w:
PVAD = bieżąca wartość renty wypłacanej z góry
C = równoważna kwota
r = stopa procentowa na okres
t = liczba okresów czasu

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator bieżącej wartości renty przedpłaconej" at https://miniwebtool.com/pl/present-value-annuity-due-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/