×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Konwerter plików binarnych na BCD

Liczby binarne:

O Konwerter plików binarnych na BCD

Konwerter binarny na BCD służy do konwersji liczb binarnych (podstawa-2) na BCD (dziesiętny kodowany binarnie) (Krok po kroku).

dziesiętny kodowany binarnie

W systemach komputerowych i elektronicznych Binary Coded Decimal (BCD) to numeryczna metoda kodowania cyfr dziesiętnych, w której każda cyfra jest reprezentowana przez własną sekwencję binarną.