×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Kalkulator EBITDA

dochód:
wydatek: Z wyłączeniem podatków, odsetek, amortyzacji i amortyzacji

O Kalkulator EBITDA

Kalkulator EBITDA służy do obliczania zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji (EBITDA).

Definicja EBITDA

W rachunkowości i finansach EBITDA jest miarą rentowności firmy z wyłączeniem odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji i amortyzacji. Obliczany jako przychód minus koszty, z wyłączeniem podatków, odsetek, amortyzacji.

Kalkulacja EBITDA

Wzór na obliczenie EBITDA jest następujący:

EBITDA = Przychód - Koszty (bez podatku, odsetek, amortyzacji)